Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Kvam vgs på utdanningsmesse

Kva skal du bli? Kva tilbod har skulen vår? Kvar skal ein senda søknaden?

Korleis registrera søknadar om skuleplass?

Alle søknadar om vidaregåande opplæring på skule og i bedrift, fagskuleutdanning og vaksenopplæring skjer via vigo.no.

Karriererettleiing

Gro hjelper deg gjerne med informasjon og råd om vidaregåande utdanning og vegen vidare

  • Hjelp til val av studie- og yrke
  • Informasjon om valmoglegheiter i vidaregåande skule
  • Informasjon om læretid
  • Informasjon om høgare utdanning

Gro Skeie

Rådgjevar/undervisningsstilling
Gro Skeie

Sosialpedagogisk rådgjevar

Ta ein prat med Sjur Tarjei om du kjenner at det er noko du treng hjelp og støtte til i skulekvardagen. Han kan hjelpa med tilrettelegging og oppfølging ved utfordringar i skulekvardagen.

Saman kan me ta tak i utfordringar før dei blir store problem. 

Sjur Tarjei Fykse

undervisningsstilling
Sjur Tarjei Fykse

Rettleiingstenesta