Hopp til hovedinnhold

Ønskjer du skuleplass hos oss?

Sveising

Alle søknadar om vidaregåande opplæring på skule og i bedrift, fagskuleutdanning og vaksenopplæring skjer via vigo.no.

Viktige datoar på Vigo

Du søkjer skuleplass for eitt skuleår om gongen, det vil seia at Vg1 og Vg2-elevar må hugsa å senda inn søknad for neste skuleår. 

 • Søknadsportane opnar i byrjinga av januar
 • 1. februar: Frist for søkjarar med fortrinn, individuell behandling, minoritetsspråklege og lærekandidatar
 • 1. mars: frist for ordinære søkjarar til skule og /eller lærebedrift

Vigo

Fylkesvåpen, Vestland

Ytdanning og karriere

På Vestland fylkeskommune si nettside om utdanning og karriere finn du mykje nyttig informasjon. 

Ledige skuleplassar 

Ved ordinært inntak er søknadsfristen 1. mars og søknaden skal registrerast på Vigo.no. Ta direkte kontakt med skulen dersom du ønskjer skuleplass utanfor ordinært inntak, så ser me kva som er mogeleg å få til. 

Karriererettleiing

Gro hjelper deg gjerne med informasjon og råd om vidaregåande utdanning og vegen vidare

 • Hjelp til val av studie- og yrke
 • Informasjon om valmoglegheiter i vidaregåande skule
 • Informasjon om læretid
 • Informasjon om høgare utdanning

Gro Skeie

Rådgjevar/undervisningsstilling
Gro Skeie

Atle

Avdelingsleiar for

 • mekaniske fag
 • elektrofag
 • realfag
 • idrett og kroppsøving.

Atle Kjosås

avdelingsleiar
Atle Kjosås

Samson

Assisterande rektor

Avdelingsleiar for

 • samfunns - og språkfag
 • helsefag og ht-avdelinga
 • transport og logistikk

 

 

Samson Håland

ass. rektor
Samson.haaland.jpg