Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Å gå i stim er lett, men symja åleina lyt du meitra for å forlgja straumar etter indre draumar

Skulen har fleire tilbod og tenester til deg som elev. Saman gjer me kvarandre gode!

Elevane presenterer utdanningstilboda

tastatur.JPG

IKT-tenesta

Du finn IKT kontoret i 3. etasje i lokala våre i Øystese

Du kan kontakta oss på:

Randi.rogdaberg.jpg

Kantina

Noko å eta? I kantina kan du nyta mat du har med deg eller kjøpa noko i utsala våre. Kantina får mykje skryt i elevundersøkinga. 

Elevar får ulike studietilbod

Karriererrettleiar

Kva val er dei rette for deg? Karriererettleiaren tilbyr rettleiing knytt til fagval, yrkesval og vidare utdanning. 

Skulebiblioteket

Skulebiblioteket

Les - lån - studer - slapp av - spør! Skulebiblioteket er ope kvar dag.

Besøk hos helsesjukepleiar

Skulehelsetenesta

Ønskjer du å snakka med ein vaksen? Har du spørsmål om fysisk og psykisk helse? Små eller store problem? Lege, psykolog og helsesjukepleiar har teieplikt og er her for deg.