Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Å gå i stim er lett, men symja åleina lyt du meitra for å forlgja straumar etter indre draumar

Skulen har fleire tilbod og tenester til deg som elev. Saman gjer me kvarandre gode!

 

tastatur.JPG

IKT-tenesta

Du finn IKT kontoret i 3. etasje i lokala våre i Øystese

Du kan kontakta oss på:

Randi.rogdaberg.jpg

Kantina

Noko å eta? I kantina kan du nyta mat du har med deg eller kjøpa noko i utsala våre. Kantina får mykje skryt i elevundersøkinga. 

Elevar får ulike studietilbod

Karriererettleiar

Kva val er dei rette for deg? Karriererettleiaren tilbyr rettleiing knytt til fagval, yrkesval og vidare utdanning. 

Første skuledag

Miljøkoordinator og sosialpedagogisk rådgjevar

Me jobbar for å ha eit trygt og godt miljø på skulen vår. Samarbeid med elevrådet er viktig. Miljøkoorddinator har eit ekstra ansvar for å setja i gong kjekke aktivitetar.

Sosialpedagogisk rådgjevar kan hjelpa deg om du treng ekstra tilpassing og støtte i skulekvardagen. 

Skulebiblioteket

Skulebiblioteket

Les - lån - studer - slapp av - spør! Skulebiblioteket er ope kvar dag.

Besøk hos helsesjukepleiar

Skulehelsetenesta

Ønskjer du å snakka med ein vaksen? Har du spørsmål om fysisk og psykisk helse? Små eller store problem? Lege, psykolog og helsesjukepleiar har teieplikt og er her for deg.