Elevar frå ulikestudietilbod

Velkomne til Kvam vgs.

Kvam vidaregåande skule ligg i Kvam herad i Hardanger. Tilboda våre er innanfor programområda helse- og oppvekstfag, elektrofag, teknikk- og industrifag og studiespesialisering. Frå skuleåret 2022/23 startar me opp med vg2-tilbodet Transport og logistikk.
Utsikt over Movatnet, mot Norheimsund

Ny skule skal byggjast

– Til lukke, Kvam! Dette skal bli det nye praktbygget i Norheimsund, seier fylkesordførar Jon Askeland, som helsar velkomen til samarbeid mellom Kvam herad og fylkeskommunen i å byggja den vidaregåande skulen og storstova i Norheimsund.
Graduation,  Saint Paul Lutheran High School

Vg2 i USA

Kan du tenkja deg å ta vg2 studiespesialisering i utlandet? Då kan eit år i Missouri i USA, vera noko for deg. Kvam vgs. har ein klasse ved St. Paul Lutheran High School. Det er stor rift om desse skuleplassane.

Aktuelle saker

30.06.2022

Skulerute for 2022-2023

Skuleruta for neste skuleår er klar. Første skuledag til hausten blir torsdag 18. august. Velkomne!

Første skuledag 2021
30.06.2022

Takk for i år!

Eit skuleår er over. Me har feira avgangselevane våre i Vg2 og Vg3 og gjort mykje kjekt saman på slutten av skuleåret. No er det ferietid eller kanskje jobbetid? Uansett må de nyta sommaren. Velkomne tilbake til hausten for dykk det gjeld. Lukke til ...

Vg3-festen 2022
22.06.2022

Målpris

Kvart år vert Halldor O. Opedal sin målpris delt ut for framifrå bruk av nynorsk. I år gjekk prisen til Hanna Sørheim Larsgard. Skulen gratulerer og ænskjer Hanna til lukke med kommande gode nynorsktekstar.

Kvart år vert Halldor O Opedal sin målpris utdelt for framifrå nynorsk. Hanna Sørheim Larsgard fekk denne i år. Skulen ynskjer Hanna til lukke med målprisen