Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering

Forsøk på kjemisalen. Foto: Gaute Ulltang

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Bli elev hos oss!

Me er ein liten skule med godt miljø. "Alle veit kven alle er".
I følgje elevundersøkingar som er gjort, så trivst elevane godt. Me har lite fråvær og få elevar som sluttar. Lærarane har mykje erfaring. Fagleg fokus er i sentrum.
Innan idrett, så har me markert oss i volleyball. 

Me tilbyr:

 • Studiespesialisering med programområda samfunnsfag og realfag
 • Toppidrett vollyball og fotball som valfritt programfag på vg1, vg2 og vg3
 • Breiddeidrett som valfritt programfag over to år, anten vg1 eller vg2
 • Små grupper med god oppfølging frå lærarane
 • Vg2 i USA

Informasjon om fag

Det første året, vg1 ST

I vg1 har du 30 undervisningstimar i veka.

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg1 er:

 • Engelsk: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Norsk: 4 timar
 • Matematikk: 1P/1T (praktisk/teoretisk matematikk) 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Naturfag: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Samfunnsfag: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Geografi: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: 2 timar
 • Framandspråk: spansk eller tysk, 4 timar

Valfrie programfag

Du kan velja toppidrett eller breiddeidrett i tillegg til dei obligatoriske faga. 

 • Toppidrett eller breiddeidrett


Læreplanar studiespesialisering Vg1

IMG_20220509_130421947_HDR.jpg

Elevutveksling til Spania

Har du lyst å reisa til Spania? Me tilbyr ei veke med variert program i nærleiken av Barcelona. Skulen me samarbeider med der heiter Instituto Manuel Blancafort og ligg i La Garriga i Katalonika.

Det andre året, vg2 ST

I vg2 har du 30 undervisningstimar i veka. 15 timar med obligatoriske fag og 15 timar med valfrie fag.

Obligatoriske fag

 • Norsk: 4 timar
 • Historie: 2 timar
 • Kroppsøving: 2 timar
 • Framandspråk: spansk eller tysk, 4 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Matematikk 2P (praktisk matematikk): 3 timer, standpunktkarakter på vitnemål (gjeld ikkje dersom du tek realfagsmatematikk 1.)

Programfag

Frå vg2 er det du som bestemmer kva fag du vil fordjupa deg i. Faga du vel blir programfaga dine. Kva fag er du interessert i? Er det krav til fag du må ha for å komma inn på studie på høgare utdanning? Du skal velja tre fag, to av faga må vera frå same programområde. Desse to faga skal du ha over to år, i vg2 og i vg3. Det siste programfaget du skal velja, treng ikkje vera frå det same prograområdet som dei to første faga du har valt. 

Kvart fag har fem timar undervisning i veka. Du må ha dei to av faga i to år, båd på vg2. Hos oss kan du velja mellom programområda realfaga og samfunnsfag. 

Programfaga våre 

 • Realfag: biologi, fysikk og kjemi
 • Samfunnsfag: rettslære, sosiologi og psykologi

Valfrie programfag

Du kan velja toppidrett eller breiddeidrett i tillegg til dei obligatoriske faga. 

 • Valfrie programfag: toppidrett eller breiddeidrett

Ta programfag på nettskulen

Det er mogeleg å ta nokre programfag som skulen ikkje tilbyr på nettskulen.

Ønskjer du å ta språk- eller programfag på nettskulen må du først snakke med rådgjevar eller avdelingsleiar på skulen din. Skulen vil så melde deg på faget.

Studiespesialisering på nettskulen

St. Paul's Lutheran High School, Concordi, Missouri, USA

Ønskjer du å ta vg2 i USA?

Då kan eit år i Missouri i USA, vera noko for deg. Samarbeidsskulen vår er St. Paul's Lutheran High School. Elevar frå heile fylket kan søkja om skuleplass. Me arrangerer tur til USA der føresette, vennar og kjente kan vitja klassen og vera turistar i USA. 

Det tredje året, vg3 ST

Fellesfag/obligatoriske fag på vg3 utgjer 15 timar pr. veke. Resten er valfrie fag/programfag.
Fellesfaga er:

 • Norsk: 6 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Historie: 4 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Religion: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål

 

I løpet av vg2 og vg3 må du fortsetja med to av programfaga du hadde i vg2. Hadde du fire programfag i vg2, kan du ha to programfag i vg3. 
Du kan sjølvsagt ta fleire enn seks programfag om du ønskjer det.
På vg3 kan du velja følgjande programfag:

 • Realfag: biologi, fysikk, kjemi og matematikk R2
 • Rettslære, sosialkunnskap og psykologi
 • Språk: tysk og spansk
 • Valfrie programfag: toppidrett eller breiddeidrett
På tur til Eidfjord

Fagdagar

Gjennom året er det fagdagar der du har eitt fag ein heil dag. I nokre høve reiser gruppa på tur eller blir nytta til opplæring på skulen. Alle klassar har fagdagar. 

Biblioteket. Foto: Gaute Ulltang

Vegen vidare

Etter fullført og bestått tre år i skule har du fått studiekompetanse og kan søka opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.

Har du ikkje bestemt deg kan du få gode tips hjå samordna opptak og utdanning.no