Hopp til hovedinnhold

Leiing og administrasjon

Saman gjer me kvarandre gode og opnar dører for framtida!

  • Alle kan læra
  • På skulen skal kvar enkelt kjenna seg heime både fagleg og sosialt
  • Me vil fremja respekt, likeverd, trivsel og toleranse
  • Alle skal oppleva eit rikt, positivt og inkluderande lærings- og arbeidsmiljø

Leiing og administrasjon

Arild Matland tok til i stillinga som rektor ved Kvam vgs. hausten 2021. Med seg i leiinga har han Samson Håland, assisterande rektor/avdelingsleiar studiespesialisering  og Atle Kjosås som er avdelingsleiar for yrkesfag. Aase Karin Strønen tek seg av administrative oppgåver ved skulen.  

Ny rektor ved Kvam vgs

Arild Matland

rektor
Arild Matland

Samson Håland

ass. rektor
Samson.haaland.jpg

Atle Kjosås

avdelingsleiar
Atle Kjosås

Aase Karin Steine Strønen

førstekonsulent
Åse Karin Steine Strønen

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}