Hopp til hovedinnhold

Karriererettleiar

Sveising

Karriererettleiaren tilbyr rettleiing knytt til fagval, yrkesval og vidare utdanning.

Råd og hjelp

Karriererettleiar vil jobba saman med kontaktlærarar, faglærarar, sosialrådgjevar og skulen si leiing for å gje deg gode råd og hjelp.

Dette er noko av det som karriererettleiaren kan bidra med:

  • Val av utdanningsprogram, programområde og fag på vidaregåande skule
  • Inntaksprosedyre til vidaregåande opplæring
  • Informasjon om utveksling
  • Kartlegging av evner, interesser og verdiar ved hjelp av kartleggingsverktøy
  • Informasjon om ulike typar utdanning i Noreg og i utlandet
  • Informasjon om søknadsprosessar, søknadsfristar og finansiering til høgare utdanning

Samtalar med karriererettleiar

Atle Kjosås er karriererettleiar. Ta kontakt på mobil eller e-post  for å avtala møte.

  • Øystese: Måndagar og onsdagar på kontor 224
  • Steinsdalen: tysdagar og torsdagar på avdelingsleiar sitt kontor

Atle Kjosås

  • Karriererettleiar
  • Avdelingsleiar for mekaniske fag, elektrofag, realfag og idrett og kroppsøving.

Atle Kjosås

avdelingsleiar
Atle Kjosås