Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Sveising

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Tilbodet vårt

  • Vg1 teknologi- og industrifag
  • Vg2 industriteknologi
  • Vg2 transport og logistikk (Nytt tilbod for skuleåret 2022/23)

YFF - Yrkesfagleg fordjuping

I faget yrkesfagleg fordjuping er elevane i praksis i bedrift. 

  • Vg1: 4 veker i praksis
  • Vg2: 7 veker i praksis (Haust: 4 veker, vår 3 veker)

Teknologi- og industrifag

Vg1

Du som vel teknologi- og industrifag, bør ha interesse for ny teknologi, ha praktisk sans, godt handlag og vera nøyaktig. Du må både kunne arbeida sjølvstendig og saman med andre. 

Les meir om faget på vilbli.no

Læreplan i vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)

Vg2 industriteknologi

Programområdet industriteknologi skal leggja grunnlag for yrkesutøving innan mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er prega av kontinuerlig teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosessar.

Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidarar. Faget skal fremja heilskapleg forstå av produksjonsprosessar, helse, miljø og tryggleik og leggja grunnlaget for å tenkja tverrfagleg.

Læreplan i vg2 industriteknologi (PIN02‑03)

 

Vg2 transport og logistikk

Transport og logistikk handlar om handtering og transport av gods og personar. Programfaga skal bidra til at du som elev lærer å jobba sikkert og effektivt innanfor regelverket, og at du gjennom arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskiner utviklar meistringskjense og handalag. Programfaga skal bidra til verdiskaping og å minimera energibruk og miljøbelastning gjennom det daglege arbeidet. Programfaga skal vidare bidra til å utvikla evnene dine til samarbeid og kommunikasjon med medelevar, kunder, leverandørar og kollegaer.

Lastebil frå Jan Mo

Nytt vg2-tilbod

Hausten 2022 startar Kvam vidaregåande skule utdanningstilbod på vg2 innan transport og logistikk. Utdanningstilbodet samarbeid med Kvam vidaregåande, lokalt næringsliv og lokalt opplæringskontor. 

Opplæring på skulen og i bedrifter

Opplæringa vert gjeve etter ein modell der elevane frå haustferien og ut året er tre dagar på skulen og to dagar utplassert i bedrift. Fram til haustferien vert all opplæringa gjeve på skulen.

Kurs

Opplæringa vil gje deg truck- og løftekurs G11, opplæring i sertifikat klasse B og ADR kurs. Men det kan og koma andre kurs i samarbeid med lokale aktørar etter behov. 

Læreplan i vg2 transport og logistikk (TOL02‑01)

Læretid

Bli lærling

På yrkesfag er det normalløp med 2 år i skule og 2 år i lære.  Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i 2. med 2. året.  For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse.

Skulen har eit godt samarbeid med lokale bedrifter, så her er det mogeleg å skaffa seg god arbeidsrøynsle i løpet av utdanninga.