Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

Montering av brannvarslingsanlegg.

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje elektro og datateknologi?

Vil du arbeida som elektrikar, togelektrikar, heismontør, dataelektronikar eller med romteknologi, då er starten elektrofag. Dersom du vel Elektro og datateknologi, er moglegheitene mange og variasjonen stor. Utdanningsprogrammet fører til eit mangfald av yrke for installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system.

Me tilbyr:

Vg1 elektro og datateknologi

Første året vil du få grunnleggjande kunnskap om data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Du vil læra planlegging, montering, drifting, og feilsøking for

  • kommunikasjonssystem for tele- og datasamband
  • elektriske installasjonssystem for lys- og varmestyring
  • for databehandling
  • automatiseringssystem


Du vil læra å utføre arbeid i samsvar med krav til tryggleik, miljø og kvalitet, lover og forskrifter.

Utviklinga innan elektrofaga skjer raskt, og mange verksemder har stor internasjonal kontaktflate. Gode teoretiske og praktiske kunnskapar i fagområdet, i tillegg til språkkunnskapar, er difor viktig.

Læreplan i vg1 elektro og datateknologi

YFF - Yrkesfagleg fordjuping

I faget yrkesfagleg fordjuping er elevane i praksis i bedrift. 

  • Vg1: 4 veker i praksis
  • Vg2: 7 veker i praksis (Haust: 4 veker / vår: 3 veker)
Arbeid i elektrofag

Bli lærling

På elektro og datateknologi er det vanleg med 2 år på skule og 2,5 år i lære. Du kan søkja læreplass etter vg2. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studera vidare på høgskule/universitet.