Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

Montering av brannvarslingsanlegg.

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Ei lysande framtid!

Er du interessert i framtidsretta teknologi og likar praktiske oppgåver?

Vårt daglege liv er avhengig av at elektriske system fungerer. Me treng system som leverer elektrisk energi for maskiner og kommunikasjon som vert brukt både heime og på jobb. Me treng kvalifiserte fagfolk som installerer og vedlikeheld elektroniske system.

Me tilbyr:

Vg1 elektro og datateknologi

Programfag

 • Elektroniske krinsar og nettverk
 • Energi- og styresystem

Fellesfag

 • Engelsk
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Naturfag

Utdanninga gjer deg grunnleggjande kompetanse til å utføra arbeid på elektriske system. Du lærer om korleis systema verkar no og om tankar om korleis ting kan bli i framtida. Programfaga handlar om å byggja, drifta og vidareutvikla elektriske anlegg for å møta framtidige samfunnsbehov. Kompetanse kring data- og kommunikasjonsteknologi, elektriske installasjonar, maskiner og anlegg er viktig. 

Læreplan i vg1 elektro og datateknologi

Vg2 elenergi og ekom 

Ikkje søkbart ved Kvam vgs. i skuleåret 23/24

Programfag

 • Elenergisystem
 • Automatiseringssystem
 • Data- og elektronikksystem

Fellesfag

 • Norsk for yrkesfag
 • Samfunnskunnskap
 • Kroppsøving

Utdanninga gjer at du kan ta fagbrev innan elenergi og gjer deg kvalifisert til å søkja om læreplass innan ei rekkje yrker som elektrikar, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, heismontør,, togelektrikar, elektromotor- og transformatorreparatør. 

Læreplan i vg2 elenergi og ekom (ELE02‑03)

Er elektrofag og datateknologi noko for deg?

Dette utdanningsprogrammet fører til ei rekkje ulike yrke for installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Elektrofag passar for deg som vil arbeida, nøyaktig, sikkert og systematisk og som er serviceorientert i møte med kundar.

Både logisk tenkjemåte og kreativitet er viktig for å kunna løysa konkrete oppgåver og utvikla nye produkt.

Utdanninga kan krevja at ein har eit godt fargesyn. Det er til dømes viktig å sjå forskjell på raude og grøne leidningar

YFF - Yrkesfagleg fordjuping

I faget yrkesfagleg fordjuping er elevane i praksis i bedrift. 

 • Vg1: 4 veker i praksis
 • Vg2: 7 veker i praksis (Haust: 4 veker / vår: 3 veker)
Arbeid i elektrofag

Bli lærling

På yrkesfag er det normalløp med 2 år i skule og 2 år i lære. Skulen har eit godt samarbeid med elektrobedriftene i kommunen, så her er det mogeleg å skaffa seg god arbeidsrøynsle i løpet av utdanninga.