Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinator og sosialpedagogisk rådgjevar

20230619_103500.jpg

Daniel er miljøkoordinator og sosialpedagogisk rådgjevar ved skulen vår. Han jobbar med å leggja til rette for eit trygt og godt skulemiljø. Daniel er kontaktperson for elevrådet.

Sosialpedagogisk rådgjevar

  • Treng du litt hjelp for å finna deg til rette på vidaregåande?
  • Strevar du med noko som påverkar opplæringa di eller sosiale tilhøve på skulen?
  • Treng du litt ekstra tilrettelegging?

Ta kontakt før problema veks seg store. Me vil prøva å finna gode løysingar. Daniel samarbeider med helsesjukepleiar og rettleiingstenesta dersom det er behov for det. 

Miljøkoordinator

  • ønskjer å setja i gang kontaktskapande, kjekke aktivitetar på skulen
  • hjelper elevrådet med arbeidet deira

  Har du nokon aktivitetar eller forslag til kva me kan gjer på skulen? Ta kontakt! 

Daniel Næss

Døra er (nesten) alltid open om du vil prata eller berre slappa av litt. Legg gjerne igjen ei melding om du ikkje finn meg. 

Eg er òg tilgjengeleg på Snapchat: kvamvgs

Daniel Næss

Miljøkoordinator og sosialpedagogisk rådgjevar
Daniel Næss