Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Skulebuss ved idrettshallen i Øystese

Elevar som har meir enn 6 km reiseavstand mellom heim og skule (rekna ut etter kortaste reiseveg) og bur utanfor ungdomsbillettsonen har rett på fri skuleskyss. Elevar som har lengre veg enn 3 km til nærmaste busstopp eller treng drosjeskyss må søkja om særskild skuleskyss i god tid før skuleåret byrjar.

Søknad om skuleskyss

Du må sjølv senda inn søknaden om gratis skuleskyss. Sjå Skyss Elev for kriterie. 

  • Elevar som ikkje har hatt skuleskysskort på vidaregåande skule tidlegare, vil få nytt kort utlevert på skulen i løpet av dei første vekene etter skulestart.
  • Elevar på vg 2 og vg 3 som skal vidareføre skuleskyssen sin, brukar det skuleskysskortet som du har fått på vg 1. Kortet blir deaktivert i sommarferien. Du må aktivere det på nytt inne på lenka.
  • Du får årsoblat som du limer på kortet ditt.

Skulane skal framleis melde inn søknadar for elevar som søkjer om skyss på medisinsk grunnlag og for elevar som manglar kollektivtilbod.

Skulebussen går:

  • Kjepso: kl. 07.15
  • Norheimsund:  kl. 07:55
  • Mundheim: kl. 06.55
  • Tørvikbygd kl. 07.40 (Obs! Det går to bussar frå Tørvikbygd. Ein buss går til Norheimsund og ein buss går til Øystese)
  • Arna: 07:00

Om morgonen er det bussbyte for dei som skal frå Øystese og Tørrvikbygd til Steinsdalen. Det står ein buss merka med Steinsdalen og ventar på haldeplassen i Norheimsund.

Les meir om skuleskyss i vidaregåande opplæring på skyss.noDigital billett på skulebussen

Elevar med rett til fri skoleskyss ved ungdoms- og vidaregåande skoler i Vestland kan velje å få skoleskyssbilletten sin på mobilen, i appen Skyss Billett. Skoleskyssbilletten vil då vere aktiv i appen på alle skoledagar.

Administrasjonen

Kontoret finn du i 2. etasje i lokala våre i Øystese. 

Aase Karin Steine Strønen

førstekonsulent
Åse Karin Steine Strønen