Hopp til hovedinnhold

Eksamensgjennomføring

b899efc9-b9de-483f-b696-b60c0b48e8b8.jpg

Her finn du informasjon om gjennomføring av eksamen ved Kvam vgs. Du finn også datoar for skriftleg eksamen, praktiske opplysningar og informasjon om tilrettelegging ved eksamen.

Eksamen

Nokre fag har obligatorisk skriftleg eksamen, i andre fag kan ein bli trekt ut til munnleg eksamen. Yrkesretta fag kan ha tverrfagleg praktisk eksamen.

Praktiske opplysningar

  • Skriftleg eksamen våren 2024 blir offentleggjort 15. mai kl 09.00 i VIS
  • Munnleg (M), munnleg-praktisk (MP) og praktisk (P) eksamen blir offentleggjort 48 timar før eksamensdagen
  • Skulen skal legge til rette for at melding om trekk blir tilgjengeleg for elevane
  • Elevane har ansvar for å skaffe seg den informasjonen dei treng og eventuelt lærestoff/lærebøker

 

Tilrettelegging

Dersom du har funksjonsnedsetting, sjukdom eller andre særlege behov som gir deg vesentlege ulemper i forhold til andre på eksamen, kan du søkje om særskilt tilrettelegging. 

Du kan ikkje få tiltak som vil gi deg fordelar framfor andre elevar, eller tiltak som er så omfattande at du ikkje blir prøvd i kompetansemåla i faget. Det er heller ikkje mogleg å legge til rette for å vege opp for manglande kompetanse eller norskkunnsskap.

Søknad må sendast til rektor i Visma InSchool. Rektor avgjer om og korleis høva skal bli lagt til rette.

Privatisteksamen

Kvam vgs. er ein av skulane i Vestland fylkeskommune der du kan ta skriftleg privatisteksamen. Eksamensgjennomføringa skjer i lokala våre i Øystese.

Tid og stad for privatisteksamen

Klage på karakter

Framgangsmåte for å klaga på karakter

Eksamensansvarleg

Har du spørsmål om eksamen, ta kontakt med eksamensansvarleg.

Aase Karin Steine Strønen

førstekonsulent
Åse Karin Steine Strønen