Hopp til hovedinnhold

Eksamensgjennomføring

b899efc9-b9de-483f-b696-b60c0b48e8b8.jpg

Du kan komma opp i munnleg og skriftleg eksamen. Informasjon om eksamen kjem til å bli lagt ut på Its learning.

Eksamen

Nokre fag har obligatorisk skriftleg eksamen, i andre fag kan ein bli trekt ut til munnleg eksamen. Yrkesretta fag kan ha tverrfagleg praktisk eksamen.

Privatisteksamen

Kvam vgs. er ein av skulane i Vestland fylkeskommune der du kan ta skriftleg privatisteksamen. Eksamensgjennomføringa skjer i lokala våre i Øystese.

Tid og stad for privatisteksamen