Hopp til hovedinnhold
 St. Paul's Lutheran High School, Concordi, Missouri, USA.

Kan du tenkja deg å ta vg2 studiespesialisering i utlandet? Då kan eit år i Missouri i USA, vera noko for deg. Hausten 1998 reiste første gruppa med elevar over Atlanterhavet til St. Paul Lutheran High School. Sidan då har skulen hatt ein klasse i USA kvart år. Det er stor rift om desse skuleplassane.

 

Me tilbyr vg2 studiespesialiserande i USA

Elevar frå heile fylket kan søkja om skuleplass. Samarbeidsskulen vår er St. Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, USA. Opplegget er ein del av Vestland fylkeskommune sitt tilbod om å ta vg2 i utlandet. Alle som har fullført vg1 studiespesialisering og som er folkeregistrert i fylket kan søkja på tilbodet.

Undervisninga ved skulen i USA vil så langt som råd er følgja norske læreplanar. Elevane vil, når dei vel rett fagkombinasjon, få dei faga dei treng for å få godkjent vitnemål.
Kvam vidaregåande skule har ansvar for elevane og vil følgja dei opp både fagleg og sosialt.

Etter endt skuleår i USA vender elevane attende til heimeskulane sine i fylket og kan gå direkte inn i vg3 Studiespesialiserande utdanningsprogram.

Sain Paul Lutheran High school

Skulen ligg i byen Concordia i staten Missouri, sør-vest frå Chicago. Det er ein kristen skule med tradisjonar tilbake til 1883. Elevmassa er sett saman av lokale studentar og utvekslingsstudentar frå ei rekkje land. Her kan du lese meir om skulen.

The “mission” of Saint Paul is to provide curricular and co-curricular experiences in a Christian environment that equip students for joyful, faithful service to Christ and His world.

Kostnadar

Vg 2 i utlandet gjer dei same rettane som andre utdanningsordningar, mellom anna rett til bortebuar- og reisestipend hos Statens Lånekasse. Dette dekkjer mesteparten av utgiftene til kost, losji og heimreiser.

Du kan lese meir om dette på Lånekassen si nettside.

Innkvartering og opphald

St. Paul Lutheran High School er ein internatskule med om lag 200 elevar frå mange ulike land. Elevane bur på skulen og får alle måltid der. Skulen byggjer på kristne grunnverdiar og har ein del reglar som må følgjast. Elevane vert innkvarterte i tomannsrom, som oftast med ein ikkje-norsk elev. Miljøet er internasjonalt, så du blir kjent med menneske frå mange land og ulike kulturar. Det er forskjellige internat for jenter og gutar. 

Besøk

Kvam vidaregåande skule arrangerer kvart år ein tur der familie og vennar kan vitja klassen og vera turistar i USA. Ein lærar frå skulen er med som guide.

Kven passar dette for?

Eit skuleår i USA er krevjande. Du må beherske engelsk godt, ha evne til omstilling til nye forhold og kunne arbeide sjølvstendig og målretta.

To jenter

Eitt år i USA

Tuva Mæland og Tiril Torvund er to av dei som har teke eitt år som utvekslingsstudent ved Saint Paul Lutheran High School. Les og sjå bilete frå korleis dei opplevde eitt år "over there".

Slik søkjer du 

Elevar som søkjer plass på dette studietilbodet, skal søkja på vanleg måte via fellesinntaket innan 1. mars i Vigo. Du må setja vg2 studiespesialisering utland, Kvam vgs, opp som førstevalet ditt. Sett skulen du går på no på andreplass. Dersom du ikkje får plass, vil andrevalet ditt gjelda.

I tillegg skal du sende ein skriftleg søknad

  • Du søker på eit eige søknadsskjema. Søknadsskjema vg2 USA.
  • Om lag 1 side på engelsk, der du presenterer deg sjølv, kva for bakgrunn du har, interessene dine, og kvifor du søkjer dette utdanningstilbodet (last opp i søknadsskjema).
  • Kopi av karakterane dine frå første termin dette skuleåret. Spør etter karakterutskrift på kontoret på skulen du går på no (last opp i søknadsskjema). Pass på at fråvær, orden og åtferd er inkludert.
  • Underskrive samtykke frå føresette om at du kan reise eit år til USA (last opp i søknadsskjema)

 

Søknadsfrist er 1. mars.

Det blir gjennomført intervju av aktuelle søkjarar litt seinare på våren.

Endeleg inntak til klassen i USA blir gjort etter individuell vurdering av søkjarane i samband med det ordinære inntaket til vg2 studiespesialiserande utdanningsprogram.

Samson Håland

Assisterande rektor

Avdelingsleiar for

  • samfunns - og språkfag
  • helsefag og ht-avdelinga
  • transport og logistikk

 

 

Samson Håland

ass. rektor
Samson.haaland.jpg

Linn Beate Haugsland Ur

Kontaktlærar for USA-klassen

Linn Beate Haugsland Ur

kontaktlærar 3STA
Linn Haugsland Ur