Hopp til hovedinnhold

Bli med på spørjeundersøking frå NTNU

Elevar som peikar på pc-skjerm

Psykologisk Institutt ved NTNU i Trondheim arbeidar med et studie om digitale verktøy i undervisninga. Dei vil sjå på korleis heimeskule i koronaperioden påverka læringa. For å finna svar treng dei treng svar frå deg og dine føresette.

Under koronapandemien blei mykje av skulearbeidet gjort om til digital undervisning. I dette forskingsprosjektet vil NTNU undersøkja korleis elevane opplevde den digital undervisning. Dei ønskjer og å undersøkja om opplevinga av undervisninga heng saman med korleis elevane hadde det ellers i livet.

Dei ynskjer hjelp til å spreia informasjon om prosjektet, slik at elevar og føresette får høve til å delta. Deltakinga inneber at eleven saman med ein føresett fyller ut kvart sitt skjema som dei får tilsendt digitalt. Dette er eit stort prosjekt med behov for rikeleg med data. Alle som deltek er med i trekninga av eit gåvekort til ein verdi av 1000 kr.

Påmelding til undersøkinga frå NTNU